Pracodawca, a pracownik wobec norweskiego BHP

Jakie normy musi spełnić przedsiębiorca, który chce otworzyć swój biznes poza granicami naszego kraju – w Norwegii lub rozszerzyć swoją dotychczasową działalność właśnie o ten obszar? Otóż, jak się okazuje jedną z wymaganych rzeczy jest między innymi posiadanie certyfikatu znajomości i wprowadzania w życie zasad norweskiego BHP.

Pracodawca, a przepisy BHP w Norwegii

W odniesieniu do norweskich przepisów pracodawca ma obowiązek:
– odbyć szkolenie BHP (HMS Norwegia);
– zapewnić na terenie swojej firmy przestrzeganie przepisów BHP zgodnie z ustawą Arbeidsmiljøloven;
– zapewnić jak najbezpieczniejsze środowisko pracy swoim pracownikom;
– na bieżąco wykrywać oraz prowadzić rejestr wszelkich ewentualnych zagrożeń;
– informować pracowników na temat zagrożeń, które są związane z pracą wykonywaną przez nich na danym stanowisku, jak również poinstruować ich na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
– jeśli zachodzi taka konieczność musi zapewnić swoim pracownikom sprzęt ochronny;
– w razie potrzeby zapewnić inne, dodatkowe świadczenia pracownicze, wynikające z pracy w trudnych warunkach.

Szczęśliwie pracodawca nie musi już odbywać kursu BHP stacjonarnie, dojeżdżając na zajęcia. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się kursy internetowe. Kurs BHP w Norwegii przy pomocy Internetu i do tego bez obaw o wszelkie formalności – to naprawdę możliwe. Dodatkowo możesz go odbyć nawet z Polski, choćby za pośrednictwem NorwegiaConsulting.pl

Pracownik, a norweskie BHP

Pracownik, pracujący na terenie Norwegii w odniesieniu do tamtejszych przepisów BHP powinien:
– stosować się do instrukcji Inspekcji Pracy;
– wykorzystywać do pracy odpowiedni sprzęt ochronny;
– powiadamiać swojego pracodawcę o wszelkich zagrożeniach, związanych z wykonywaną przez niego pracą;
– informować swojego pracodawcę o wszystkich swoich problemach zdrowotnych, które powstały na skutek wykonywanej przez niego pracy;
– przedkładać pracodawcy swoje zwolnienia lekarskie;
– zgłaszać wszelkie przypadki, dotyczące jego dyskryminowania i molestowania w miejscu pracy.

Send a Comment

Your email address will not be published.