Rankingi uczelni publicznych i niepublicznych w Warszawie

Szukając, odpowiedniego dla siebie, kierunku studiów trzeba dokładnie rozważyć wszystkie zalety i wady. Przed podjęciem takiej ważnej decyzji, która być może zaważy na dalszej karierze zawodowej, warto zapoznać się z rankingami uczelni i studiów. Nie bez powodu najlepsi z najlepszych zajmują miejsca na podium.

Prezentujemy zestawienie uczelni, które zajmują czołowe miejsca w rankingach i oferują studia na kierunkach: informatyka, rachunkowość oraz administracja.

Wszystkie uczelnie wyższe z Warszawy znajdują się pod adresem: http://www.uczelnie.pl/miasto/warszawa/

Uczelnie z kierunkiem studiów informatyka

  • Politechnika Warszawska

Na warszawskiej uczelni informatykę można studiować na kilku wydziałach min.: na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych czy Matematyki i Nauk Informacyjnych. Najwyżej oceniany jest kierunek prowadzony przez pierwszy z nich. Wszystkie zajmują miejsca, w pierwszej dziesiątce uczelni w kraju, kształcących przyszłych informatyków. Studia na poszczególnych wydziałach różnią się programami oraz przedmiotami, których uczuć się będą studenci. Duży udział w programie mają przedmioty związane z funkcjonowaniem układów elektrycznych lub matematyki, w zależności od wydziału.

  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

PJWSTK, to jedna z nielicznych uczelni, kształcących w sposób praktyczny i stawiająca na wykorzystywanie technologii podczas nauki. Do dyspozycji studentów są nowoczesne laboratoria, specjalistyczne pracownie informatyczne, graficzne, projektowe, a także na bieżąco aktualizowane oprogramowanie. W 2002 roku uzyskała uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych na kierunku informatyka, a także jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych.

Uczelnie z kierunkiem studiów rachunkowość

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Większość kandydatów, myśląc o studiowaniu nauk ekonomicznych, na pierwszym miejscu stawia studia na największej uczelni ekonomicznej w stolicy. SGH zajmuje pierwsze miejsce w rankingu kierunku oraz plasuje się tuż za pierwszą dziesiątką uczelni w kraju. Kandydaci mogę wybrać spośród 6 kierunków w języku polskim oraz 4 dostępnych w języku angielskim ( od roku akademickiego 2019/20120). Należy pamiętać, że rekrutacja nie jest prowadzono na konkretny kierunek! Ten wybór czeka studentów dopiero po pierwszym roku.

  • Akademia Finansów i Biznesu ( Grupa Uczelni Vistula)

Akademia zajmuje 21 miejsce na liście ogólnokrajowej. Co ważne program studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada prestiżową akredytację ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Absolwenci utworzonej na tym kierunku specjalności ACCA uzyskają tytuł specjalisty międzynarodowego z zakresu corporate financial management. Kierunek dostępny jest również w trybie online, można więc studiować go z dowolnego miejsca na świecie! Pozwala to na bezproblemowe łączenie studiów z pracą zawodową.

Uczelnie z kierunkiem studiów administracja

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wiele osób jako najlepszą uczelnię, kształcącą przyszłych pracowników administracyjnych, wskazałoby UW, jednak to właśnie uczelnia mieszcząca się na Młocinach, zajęła najwyższą, bo 5 pozycję w kraju. Znalazła się tuż za UJ, UŁ czy Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Studiować administrację można na Wydziale Prawa i Administracji zarówno stacjonarnie jak i zaocznie. Szczególnie polecanym kierunkiem jest specjalność „ e- administracja”, która w dobie wszechobecnej cyfryzacji usług publicznych, jest bardzo pożądana na rynku pracy.

  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

EWSPiA, to prywatna uczelnia o profilu prawniczym, afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. Powołana do życia w 1997 roku przez warszawski oddział Zrzeszenia Prawników Polskich i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Istnieje możliwość studiowania z każdego miejsca na świecie dzięki technikom przekazywania wiedzy na odległość (distance leraning). Uczelnia oferuje możliwość zdobycia tytułu magistra w 3,5 roku! Co prawda odbywa się to kosztem skrócenia okresu wakacji do miesiąca czasu, ale jest istotne z punktu widzenia pracujących studentów.

Szukasz studiów podyplomowych? Zajrzyj tutaj: http://www.uczelnie.pl/studia-podyplomowe/miasto/warszawa/

Send a Comment

Your email address will not be published.